2007-09-10

Portföljen: Uppföljning i halvtid

Det är dags att i halvtid göra en uppföljning av
6-månadersportöljen som löper maj - november.
Observera att kurserna tar hänsyn till utdelning.

AstraZeneca, 370,50 SEK > 326,90 SEK; -11,8%
Berkshire Hathaway B, 24 714 SEK > 26 787; +8,4%
Fenix Outdoor, 63 SEK > 66,25 SEK;+5,2%
Glycorex, 18,80 SEK > 20,40 SEK;+8,5%
H&M, 435,50 SEK > 366,50 SEK; -15,8%
Lundbergs, 462 SEK > 442 SEK; -4,3%
Nordea, 117,20 SEK > 101; -13,8%
Old Mutual, 24,20 SEK > 19,80 SEK; -18,2%

Portföljens genomsnittliga utveckling;
-5,2%

OMX S30
, 1265,48 > 1147,20; -9,3%

Slutsats: portföljen ligger ordentligt under det primära målet (absolut avkastning), men väl över det sekondära (relativ avkastning).


Länkar:
Solnamannens 6 mån värdeportfölj, (Prat om Pengar)

1 kommentar:

soothsayer sa...

En hyggligt sammansatt portfölj, se det långsiktigt och byt ut Astra mot Meda.