2007-09-25

Privat pensionssparande

Sedan många år är banker och försäkringsbolag synnerligen aktiva med att sälja på kreti och pleti en pensionsförsäkring i någon form, men osakliga och känsloladdade argument om ”en trygg ålderdom”, och utan någon individuell behovsanalys. Jag har i detta avseende två tydliga invändningar. För det första är det ytterst sannolikt att man som enskild sparare som står inför ett dylikt erbjudande står inför en synnerligen dyr förvaltningslösning; genom fasta kostnader och/eller förvaltningsavgifter. Sådana produkter ska man överhuvudtaget inte befatta sig med. För det andra innebär det faktum att pensionsförsäkringen är avdragsgill att produkter i princip bara är intressant för personer som betalar statlig inkomstskatt när premierna betalas in – men som inte betalar statlig inkomstskatt när pensionen tas ut (givet oförändrat skattesystem). Enkelt uttryck, de som har en beskattningsbar inkomst under 316 700 kr (se skiktgräns) uppnår aldrig en marginalskatt (skatten på den sista intjänade kronan) på mycket mer än 30%, medan den som tjänar över nämnda summa uppnår en marginalskatt på ca 50%. Den senare kan alltså genom att pensionsspara undvika 50% beskattning, för att sedan som pensionär hålla sig under skiktgränsen och då ta ut sina besparingar och skatta bort ca 30%.

Min slutsats är; har du en beskattningsbar inkomst (exlusive grundavdrag mm) som är lägre än 316 700 kr (inkomståret 2007) ska du inte pensionsspara i en pensionsförsäkring. Spara till pensionen kan man för all del göra ändå, men jag skulle då snarast rekomendera att man först och främst betalar av sina lån (ett råd banker sällan ger), och i andra hand köpa värdepapper (om tidshorisonten är mer än tio år med fördel en betydande del aktier, direkt eller via billiga aktieindexfonder, se Avanza Zero). För personer som tjänar över skiktgränsen och har lite pengar över menar jag dock att en avdragsgill pensionsförsäkring, givet avsaknad av fasta avgifter, och att man investerar direkt i aktier eller i mycket billiga fonder (se IPS), är en vettig lösning.


Länkar:
"Snabbguide: Så funkar pensionen" (DN)
"Maria Crofts pensionsskola" (DN)
Billig nätmäklare, pension: Avanza
Billig nätmäklare, pension: Nordnet

Inga kommentarer: