2007-09-22

Lite konkurrens por favor

Den genomsnittliga avgiften för aktiefonder låg vid halvårssksiftet på 1,39 procent. År 2006 var den 1,35 procent och år 2005 var den 1,32 procent. Till skillnad från vad man skulle kunna tro i tider av en aldrig sinande ström av nya fonder och sparprodukter, paralellt med informationssamhällsets (lätt tillgänglig information även för de minsta aktörerna på finansmarknaden) fortsatta frammarch, så stiger alltså förvaltningskostnaden. Detta är en oroande utveckling, och något jag menar är värt att utreda och bekämpa från politiskt håll. Självklart är en bidragande orsak fenomenet med inlåsning, det vill säga att sparare tvingas betala reavinstskatt om man säljer en fond och köper en annan – istället för att beskattas när man faktiskt säljer fonden för att använda pengarna (inte återinvesterar dem).

Den borgerliga regeringen har talat om lösningar på problemet, men sedan valet har det talats tyst i frågan, vilket är beklagligt. Det vore klart önskvärt att man från politiskt håll agerade mot ett skattesystem som motverkar konkurrens, och cementerar finansbolagens marknadsandelar. Vidare vore det önskvärt att i alla fall ett par av den uppsjö av kostymklädda handelsgossar som årligen startar egen fond sneglade på ett spännande upplägg med indexfonder (se ”Quality of life index fund”) istället för den gängse (svindyra) hedgefondshysterin.


Länkar:
Fondsparare betalar miljarder (DN, 2007-09-22)

1 kommentar:

Anonym sa...

Kanke inte direkt till ämnet, men jag har alltid haft svårt att förstå varför inte fler satsar på direktägande i aktier i tex in vestmentbolag iastället för fonder......