2007-05-18

6 mån portföljen

Portföljen, maj - november 2007
Målsättningen är primärt att ge en god, riskjusterad avkastning som, beaktat risken, jag menar bör ligga kring 5-6% under den aktuella perioden och sekondärt att slå OMX S30 index.

AstraZeneca, 370,50 SEK
Berkshire Hathaway B, 24 714 SEK
Fenix Outdoor, 63 SEK
Glycorex, 18,80 SEK
H&M, 435,50 SEK
Lundbergs, 462 SEK
Nordea, 117,20 SEK
Old Mutual, 24,20 SEK

OMX S30, 1265,48


Länkar:
Solnamannens 6 mån värdeportfölj, (Prat om Pengar)

Inga kommentarer: