2007-10-23

Bloggens syfte och rättsliga förutsättningar

Publicering sker med journalistiskt ändamål i enlighet med svensk lag.

Vid frågor, kontakta mig via solnamannen@gmail.com.

Inga kommentarer: