2007-10-27

DKFSD?

DN gör gällande att tidigare SSU-ordföranden och tillika misshandlerskan Anna Sjödin slagit ihop påsen med skivbolagsdirekrören och tillika våldtäktsmannen Billy Butt i något de påstår ska kallas "Rättssäkerhetsorganisationen".

Själv tycker jag namnet "DKFSD - De Kriminella Föredettingarnas Sista Dödstyck" hade känts mer uppriktigt.

6 kommentarer:

vresiga gubben sa...

Är du inte lite trångsynt nu, Solna-mannen? Det är väl fullt möjligt att Anna talade sanning, och att vakterna ljög. Billy kanske blev dömd pga sitt utseende och ras? Tjejerna gick ju i säng med honom och kom med protester först långt senare, när det var opportunt att göra så.

Anna och Billy är annorlunda än de flesta. Låt oss inte mobba dem av den anledningen. Lyssna istället till vad de säger.

Solnamannen sa...

Den 12 oktober 2006 förkunnades Stockholms tingsrätts dom mot Sjödin. Hon ansågs skyldig till samtliga åtalspunkter. Domen överklagades men hovrätten nekade prövningstillstånd.

Läsvärt:

BrB 1 kap 1§: ”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk...”

BrB 1 kap 2§: ”Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott”

Brb 5 kap 3§: Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

BrB 17 kap 1§: ”Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman”.

Det står naturligtvis vem som helst fritt att ifrågasätta svensk rättssäkerhet, personligen är jag dock glad över det faktum att fru justitia är blind för partiets stjärnglans.

soothsayer sa...

Ja, det osar sado-masochistisk rättshaverism lång väg här, tänka sig Butt-man! Det gäller att göra rätt i manschett!

Anonym sa...

och nu slår sjödin ihop påsen med Schenström :-)

Anonym sa...

och nu slår tidigare SSU-ordföranden och tillika misshandlerskan Anna Sjödin ihop påsen med Ulrica Schenström..
Visst är världen är liten solnamnnen?

Anonym sa...

Haha, mitt i prick! :-)