2007-10-18

Alla lika, alla olika...

Det har visat sig att USA:s vide president Dick Cheney, om än långväga, är släkt med den demokratiske presidentkandidaten Barack Obama. Fru Cheney säger i ett uttalande att "det här är en så otrolig, amerikanska historia; att en släkting... Kan visa sig ha valt så skilda vägar som Dick och Barack Obama".

När jag personligen beskådar de prydligt kostymklädda herrarna, båda verksamma politiker med en slags kristen/nyliberal syn på liv och samhälle, verksamma i samma land, i samma tid och där den ena strävar efter att få arbeta med i stort sett det den andre för närvarande sysselsätter sig med frågar jag mig om det inte ibland är mer fruktbart att se vart stigar leder, snarare än vad de passerar på vägen dit.


Länkar:
"Veep's Wife Says Hubby and Obama Related" (NY Times, 2007-10-17)

"Släkten är värst" (DN, 2007-10-18)

Inga kommentarer: