2007-10-22

Prisad vare akademins motvallskärringar!

Marian Radetzki, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet med fokus på råvarumarknaders ekonomi utkommer inom kort med boken "Råvarumarknaden" där han ger utlopp för åsikten att rådande råvaruboom, liksom de 1950 och 1972, utlösts av tillfällig efterfrågechock orsakade av snabb makroekonomisk expansion. Han menar att de tidigare bubblorna punkterades av ekonomisk recession, men att den nuvarande kommer att brista på grund av ny kapacitet; ”Råvaruprisexplosionen har lett till en våldsam investeringsvåg bland råvaruproducenter. Radetzki tror att de bygger för mycket, till för höga kostnader”.

När finansmarknadens aktörer tycks rörande överens om, och i det närmaste turas om att ge uttryck för en aldrig sinande tilltro till råvarumarknaden (peak oil teorin etc) menar jag att det finns skäl att minnas Oscar Wildes ord; "när folk är överens med mig har jag alltid en känsla av att jag måste ha fel”. För många finns det nog goda skäl att läsa Radetzki bok.


Länkar:
"Professor tror på råvaruprisfall" (Dagens Industri, 2007-10-22)
"Professor: Metallpriserna kraschar" (ibid, 2007-01-12)

1 kommentar:

soothsayer sa...

Ja, det är den åsikten jag alltid förfäktat själv; att extrapolera nutid till framtid blir alltid fel. Någon brist på energi kommer aldrig att uppstå så länge solen skiner och mat kommer alltid att finnas på vår jord och flera människor kommer att uppleva ekonomisk förbättring. Problemet är om miljöfundamentalisterna får fotfäste med sina mörkerteorier och får politikerna att successivt böja sig och fatta beslut som undergräver demokratin till förmån för totalitära system. Kafkas och Orwells skräcksamhällen kan realiseras fortare än man tror.