2007-05-14

Försvarsmaktens kostnader

I Fokus #16 2007 propagerar Martin Ådahl på ledarplats för att "lägga ned JAS". Förutom att föra ett intressant, och i förhållande till det politiska etablissemanget cyniskt, resonemang snuddar han vid en fråga jag flera gånger tidigare ställt mig, nämligen hur det kan komma sig att det finska försvaret tycks klara sig utomordentligt med ca 20 mdr per år, mot svenska försvarets ca 47 mdr.

Man kan naturligtvis hävda att Sverige har fler medborgare än Finland, och att man på grund av det behöver ett större försvar. Problemet med detta resonemang menar jag är (minst) två; dels att om svenska staten lade lika mycket på försvar per capita som Finland, skulle försvaret vara 12-13 mdr (ca 27%) billigare än idag, och för det andra har jag lite svårt att se att befolkningens storlek är avgörande för hur stort ett lands försvarsmakt behöver vara.

Ett annat alternativ är att peka på det faktum att Finland ju faktiskt är till ytan mindre än Sverige, och att eftersom man har en mindre yta att försvara är kostnaden för försvaret betydligt mindre. Återigen ser jag två tydliga problem med resonemanget; om svenska staten lade lika mycket på försvaret per kvadratkilometer landyta som den finska staten skulle det svenska försvaret vara straxt över 20 mdr (ca 43%) billigare än idag och precis som tidigare har jag lite svårt att se att ett lands yta är avgörande för hur stor försvarsmakt landet rimligen behöver.

Sist men inte minst kan man naturligtvis hävda att svenska statens ca 135% högre anslag till försvaret jämfört med finska staten ska ses i ljuset av att hotbilden mot Sverige är avsevärt mycket högre än mot Finland. Med tanke på finlands geografiska läge, och vilket militärt hot både Finland och Sverige under decennier anser sig ha varit utsatta för (hotet från öst), finner jag dock lite stöd för ett dylikt resonemang - men är naturligtvis öppen för argument vassare än mina egna.

Fram tills att jag hör sådana argument kommer jag leva i tron att svenska statens anslag till försvaret om 47 mdr är (minst) 15-25 mdr för mycket. Förslag på vart dessa pengar skulle kunna ta vägen i händelse att man tog sitt förnuft till fånga och slutade ösa dem över försvaret lär det naturligtvis inte saknas idéer kring. För att sätta summan i perspektiv kan den sägas utgöra 33-56% av statens anslag till utbildning och universitetsforskning. Om den senare tilläts svälla på bekostnad av den tidigare kanske nästa generation svenskar kan se fram emot politiker av sådan akademisk kaliber att kapitalförstöring av sällan skådat slag kan anses uteslutet?


Länkar:
"Lägg ner Jas" (Fokus, #16 2007)
"Därför floppar Jas 39 Gripen" (Fokus, #16 2007)

Inga kommentarer: