2007-05-23

Resursslöseri av bibliska proportioner

10-26 mdr betalas felaktigt ut varje år från svenska trygghetssystem (sjukpeng, a-kassa, pensioner, studiebidrag, förtidspension mm) enligt Dagens Industri. Det kan vara både fusk eller slarv som ligger bakom felen som oftast handlar om felaktiga inkomstuppgifter i systemen, enligt Björn Blomqvist, ordförande i delegationen mot felaktiga utbetalningar, FUT.

Tillsammans med det resursslöseri jag beskriver i inlägget om Försvarets kostnader handlar det om hela 25-50 mdr som årligen kunde användas till betydligt bättre saker. Summan motsvarar inte mindre än 1,3-2,6% av bruttonationalprodukten. Annorlunda uttryckt; värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige under 1-2 veckor.

Om svenska privatpersoner och företag helt i onödan slapp betala dessa 25-50 mdr i skatter skulle det rent teoretiskt finnas utrymme att avlöna inte mindre än 71 000-142 000 personer med genomsnittliga löner - som skulle kunna ägna sig åt betydligt mer produktiva saker än att köra pansarvagn/jaktflygplan eller ligga hemma och killa sig på magen.

Inga kommentarer: