2007-05-30

Finansmarknadens inverkan på det kinesiska samhället

The Economist (May 26th - June 1st) erbjuder en i mina ögon en ypperlig inlaga i debatten om den kinesiska börsens framtid - och hur det kinesiska samhället kan förväntas påverkas av den, och skapar en fin kontrast till min kritiska linje i inlägget "Superkonjunkturens masugn kan få omvänt flöde?".

Inga kommentarer: