2007-05-14

Summan av all mänsklig kunskap

”Forskning är teoretisk i betydelsen kumulativ. Det är en självklarhet att alltid ställa sig på tidigare forskares axlar. Hjulet ska vi inte uppfinna en gång till! Tidigt i forskningsprocessen tar vi därför reda på vad forskarsamhället redan idag vet om just den fråga vi vill ha svar på och vilka svar som finns på närbesläktade frågor med relevans för det vi tänker undersöka.”

Så inleds kapitel ett; "vad är forskning?" i Esiassons, Gilljams, Oscarssons och Wängneruds "Metodpraktikan". Forskning är att kunna tillgodogöra sig vad tidigare generationer lärt sig, för att i vår tur kunna lägga ytterligare ett lager till världens samlade kunskap (eller för all del motsäga gamla tiders forskare). Att enkelt tillgodogöra sig mängder av information har dock länge varit relativt få förunnat, och har krävt såväl tidsmässiga som ekonomiska uppoffringar. Nu menar jag kanske inte att Wikipedia erbjuder hela världens befolkning sekundsnabb, gratis, trovärdig och nästintill allomfattande information. Ännu. Granskar man databasernas omfattning och betänker att de byggts upp under bara 2-4 år, granskar kvalitén på artiklarna, och att databasen bara fortsätter växa i ett rasande tempo - menar jag att vi faktiskt en dag kanske når fram till en global, lättillgänglig, närmast "allomfattande", gratis och trovärdig databas med information! Tanken är i mina ögon svindlande!

Wikipedia är, på gott och ont, en stiftelse utan avkastningskrav - och har till och med som princip att inte släppa in annonser på sidan. "Gott" i den mening att det garanterar att Wikipedia sannolikt aldrig kommer att kosta pengar (vilket om möjligt eggar folk att skriva utan ersättning), "ont" i den mån att stiftelsens intäkter endast utgörs av donationer.

Jag uppmanar alla som nyttjar Wikipedia att med jämna mellanrum donera en slant till stiftelsen!


Länkar:
Wikipedia, "Wikipedia"
Wiktionary
Wikiquote
"Gratis nätlexikon får bra betyg", (SvD, 2006-04-30)
Donera till Wikipediastiftelsen!

Inga kommentarer: