2007-11-19

Track record

Summering av portföljerna (index inom parantes)

Portföljen 040721 - 050119 gav 13,2% (10,6%)
Portföljen 050119 - 050619 gav 29,9% (10%)
Portföljen 050708 - 060108 gav 11,3% (16,9%)
Portföljen 061110 - 070510 gav 9,5% (11%)
Portföljen 070518 – 071118 gav -5,8% (-13,3%)

Totalt under aktuella perioder (totalt 2 ½ år under ca 3 1/3 år) har portföljerna gett en avkastning om ca 68,8% , mot ca 36,9% för index. Inflationen under nämnda period bör ligga kring 3-4%, eller ca 1,5% per år vilket innebär att portföljerna genererat en rell avkastning om ca 21,5% per år samtidigt som en investering i index givit ca 12% reell avkastning per år.


Länkar:"Karlshamns" (Prat om pengar)
"Solnamannens 6 mån värdeportfölj" (Prat om pengar)

1 kommentar:

Pop+freak sa...

http://www.pratompengar.se För oss som tyckte att det var bättre förr.