2007-11-19

6 mån portföljen

Portföljen, november 2007 - maj 2008
Målsättningen är primärt att ge en god, riskjusterad avkastning som, beaktat risken, jag menar bör ligga kring 4-6% under den aktuella perioden och sekondärt att slå OMX S30 index.

Berkshire Hathaway B, $4543.90 * 6,33 = 28 763 SEK
Fenix Outdoor, 65,50 SEK
Glycorex, 18,00 SEK
Helios, 1 613,42 SEK
Lundbergs, 360 SEK
Old Mutual, 20,50 SEK
Öresund, 133 SEK

OMX S30, 1 076,93


Länkar:
Solnamannens 6 mån värdeportfölj, (Prat om Pengar)

Inga kommentarer: