2007-11-12

Förneka inte demokratins bakgård

Efter murens fall och kalla krigets slut var det många som hoppades på en global utbredning av demokrati, och även om det i många avseenden finns skäl att glädjas kvarstår ett antal reliker från kalla kriget (jag tänker inte minst på Kuba, Nordkorea, Burma, Kina och Iran), samtidigt som det faktiskt finns länder som ur ett demokratiperspektiv går kräftgång och faktiskt rör sig bort från liberalisering, ökad öppenhet och folkstyre. Länder som Zimbabwe, Ryssland och Venezuela styrs samtliga av despoter som, liksom Hitler på 30-talet, via kvasidemokratiska metoder, mer eller mindre uppenbart, urvattnar allt vad tryckfrihet, yttrandefrihet och äganderätt heter. De gör det för att deras perverterade drömmar om ett annat samhälle tillåtits flyttas från oskyldiga, barnsliga brädspel i hemmets lugna vrå till presidentpalats. Deras barnsligt pojkaktiga, pompösa, och nationalistiska visioners självaste fundament består av samma oproblematiserade och ointellektuella känslosvammel de regenererar i marginaliserade, obildade och rent uppgivna befolkningsgrupper som aldrig gjort annat (och aldrig kommer göra annat) än att bli illa behandlade av sina ständigt nya idoler/ledare.


Jag tror att marinkårers förmåga att exportera demokrati är tämligen begränsad i dagens unipolära världsordning. Personligen tror jag att informationsrevolutionen; gränsöverskridande kommunikation, ett orubbligt informationsflöde och export av kunskap och idéer är vägen till en fredligare värld. Låt oss börja med att sluta låtsas som att diktaturer är något som hör det kalla kriget till; samtidigt som en del av de gamla veterandiktatorerna i Havanna, Naypyidaw och Pyongyang för all del hänger med än, skapas det nya på så vitt skilda platser som Moskva, Caracas och Harare.


Låt mig slutligen tipsa er om att följa bloggen ”November in Venezuela” där Kapten framöver kommer försöka återberätta och tolka sina upplevelser i det sargade och konfliktfyllda land vars intellektuellt lite mer välsignade kämpar för sin demokratiska överlevnad.


Länkar:
"Making socialism official" (The Economist, 2007-11-01)
"Hård kamp om ny grundlag i Venezuela" (DN, 2007-11-03)
"Venezuelas grundlagsförslag" (DN, 2007-11-03)

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket bra skrivet. Gillar brädspelsliknelsen.

Keep up the good work ganjaman.