2007-11-17

6 mån portföljen, uppföljning

Det är dags att summera sexmånadersportföljen maj-november. Målsättningen med portföljen är primärt att ge en god, riskjusterad avkastning som, beaktat risken, jag menar bör ligga kring 5-6% under den aktuella perioden och sekondärt att slå OMX S30 index.

AstraZeneca, 370,50 SEK -> 290 SEK = -21,7%
Berkshire Hathaway B, 24 714 SEK -> 28 672 = +16,0%
Fenix Outdoor, 63 SEK -> 66,75 SEK = +6,0%
Glycorex, 18,80 SEK -> 18,90 SEK = +0,5%
H&M, 435,50 SEK -> 408 SEK = -6,3%
Lundbergs, 462 SEK -> 372 SEK = -19,5%
Nordea, 117,20 SEK -> 105,70 SEK = -9,8%
Old Mutual, 24,20 SEK -> 21,35 SEK = -11,8%

Portföljens genomsnittliga utveckling; -5,8%

OMX S30, 1265,48 ->1 096,69 = -13,3%
Slutsats: portföljen ligger 11-12 procentenheter efter det primära målet (absolut avkastning), men däremot 7,5 procentenheter över det sekondära (relativ avkastning, jmf. Stockholmsbörsen).
Länkar:
Solnamannens 6 mån värdeportfölj, (Prat om Pengar)


Inga kommentarer: