2008-05-10

Resultat 6 mån portföljen november-maj

Målsättningen är primärt att ge en god, riskjusterad avkastning som, beaktat risken, jag menar bör ligga kring 4-6% under den aktuella perioden och sekondärt att slå OMX S30 index. Jag kan konstatera att portföljen återigen inte når upp till det primära målet, men liksom tidigare det sekondära. Utan Old Mutuals nedgång på hisnande 27,2% hade portföljen precis klarat nollan, det starka kortet i portföljen är Fenix Outdoor som inklusive utdelning gett 17,6% under den aktuella tiden.

Berkshire Hathaway B, $4543.90 * 6,33 = 28 763 SEK > 4179 * 6,00 = 25.074 kr = -12,8%
Fenix Outdoor, 65,50 SEK > 77 kr = 17,6%
Helios, 1 613,42 SEK > 1669,07 = 3,4%
Lundbergs, 360 SEK > 377,50 kr = 4,9%
Old Mutual, 20,50 SEK > 14,93 = -27,2%
Öresund, 133 SEK > 130,5 = -1,9%

Snitt: -2,7%. Affären i Glycorex ger -1,7 procentenheter. Resultat: -4,4% (2,4 procentenheter bättre än index).

OMX S30, 1 076,93 > 1003,51 = -6,8%.
Under de tre år jag puclicerat min sexmånadersportfölj (se närmare i tidigare inlägg) har den gett en avkastning om ca 61,4% jämfört med index som gett ca 27,6%.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Solnamannen. Jag rakar aga samtliga aktier, ocksa hedgefonden Helios, i denna portfolj - utom Old Mutual som jag salde sent i hostas for att oka i Nordea. Jag tycker att varderingen pa Old Mutual nu verkar fundamentalt riktigt billig. Det som hindrar mig att kopa - och fick mig att salja - ar dock att nar jag last deras arsredovisningar for de senaste aren sa ar detta ett koplext bolag att forsta sig pa. Det ar manga verksamheter fran retail banking i Sydafrika till fondverksamhet i USA. Jag tycker det verkar spretigt. Och kopet av Skandia, det var sa jag fick mina forsta Old Mutual, kostade mycket pengar och innebar okade lan nagot som naturligtvis inte ar bra i dessa tider. Hur ser du pa Old Mutual? Det ar bade ett forsakringsbolag, bank och sparbolag i ett. Pa en mangd marknader, bl a Storbrittanien och USA vilket har paverkat kursen. Jag kan inte vardera risken i deras Sydafrikaverksamhet, men den ar naturligtvis ocksa en mojlighet.

Anonym sa...

Detta inlagg var skrivit av Riskminimeraren.

Anonym sa...

om inte om hade varit...