2016-12-31

Sparande till barn

Jag sparar till barn via ISK i mitt eget namn. Jag sparade under några år uteslutande i indexfonder, men under vintern 2015/2016 började jag låta min "vanliga" depå och "småbolagsdepån" göra intryck också i sparandet till barnen. Därmed blev sparandet till barnen den bästa samlade bilden av min "best effort" på långsiktigt bra kapitalförvaltning (jag gör dock inga optionsaffärer i barnens sparande).Fonder är 100 % Länsförsäkringar Global Indexnära. Jag tänker mig att den ska ligga mellan 40 och 60 % av portföljen.

Aktierna är fördelade mellan SCA (5,7 %), Statoil (4,8 %), Volvo (4,7 %), H&M (4,2 %), Saab (4,1 %), Dedicare (4,0 %), Kabe (3,8 %), Stille (3,8 %), Tieto (3,6 %), Nolato (3,5 %), Duni (2,8 %), Beijer Alma (2,6 %), SJR (2,5 %), Note (2,3 %), Novotek (2,1 %), ICA Gruppen (1,8 %), Precio Fishbone (1,7 %), Consilium (1,6 %) och Clas Ohlson (0,6 %).

I denna portfölj slår jag inte tärning, har inte haft som princip att köpa det tärningen landar på i småbolagsportföljen utan följer mer en modell jag själv använder i min "vanliga" depå (jobbar ännu med detaljerna, testar mig fram lite). Principen är som synes ganska enkel; stor riskspridning, låga kostnader - frånvaro av "hockeyklubbor" och "hypade" bolag.

Avkastning 2016: 19,36 %
Genomsnittlig direktavkastning (aktier): 3,72 %
Genomsnittlig BETA (aktier): 0,87


Depån har varit igång ca 3,5 år (flytt från traditionell depå).


Inga kommentarer: